Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Stále

Spustili sme nový web

Od 10.9.2015 je v prevádzke tento nový školský web. Na jeho úplnom dokončení sa ešte pracuje. Na hlavnú navigáciu slúži horné menu. 

 

Zamestnanci školy

Úsek Zamestnanec Pracovné zaradenie E-mail
Základná  škola PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy ferenczyovaj( at )zsgolianovo.eu
Mgr. Beáta Husárová zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ husarovab( at )zsgolianovo.eu
Mgr. Ľubica Čurgaliová učiteľka gcurgaliova( at )gmail.com
Ing. Jozef Ďurina učiteľ / informatik, správca IT durinaj( at )zsgolianovo.eu
Ing. Mária Škrobánková učiteľka skrobankovam( at )zsgolianovo.eu
Mgr. Dana Kmetová učiteľka teka( at )post.sk
PaedDr. Lucia Hudecová učiteľka luc.hudec( at )gmail.com
PaedDr. Helena Klundová učiteľka / špeciálna pedagogička klundovah( at )zsgolianovo.eu
PhDr. Radovan Kobyda učiteľ / kňaz velky.lapas( at )nrb.sk
PaedDr. Antónia Krištofíková učiteľka kristofikovaa( at )zsgolianovo.eu
Mgr. Tatiana Liptáková učiteľka liptakovat( at )zsgolianovo.eu
Mgr. Dominika Bátoryová učiteľka batoryovad( at )zsgolianovo.eu
Mgr.  Martina Pauerová učiteľka pauerovam( at )zsgolianovo.eu
Mgr. Alexandra Hargašová učiteľka hargasovaa( at )zsgolianovo.eu
Mgr. Natália Mikulová učiteľka liamikulova( at )gmail.com
Mgr. Adrián Války učiteľ vpvalky( at )gmail.com
Mgr. Martin Záhorský učiteľ zahorskym( at )zsgolianovo.eu
Michaela Demová asistent učiteľa michaelademova( at )gmail.com
Ing. Eva Korenčiová administratíva / PaM  
Miloš Elčík školník / kurič  
Ľudmila Veselá upratovačka  
Erika Hrachovická upratovačka  
Školský klub detí Monika Karabinošová vychovávateľka moni.karabinosova( at )gmail.com
Mgr. Alexandra Hargašová vychovávateľka hargasovaa( at )zsgolianovo.eu
Mgr. Martin Záhorský vychovávateľ zahorskym( at )zsgolianovo.eu
Materská škola Dana Rajnerová zástupkyňa riaditeľky pre MŠ danarajnerova( at )gmail.com
Silvia Barbíriková učiteľka silviabarbirikova( at )atlas.sk
Laura Valachová učiteľka lauravalachova14( at )gmail.com
Mgr. Martina Kozárová učiteľka martinkakozarova( at )gmail.com
Mgr. Barbara Mikulášiková učiteľka barbara.mikulasikova( at )gmail.com
Mgr. Jana Valachová učiteľka jankavalachova29( at )gmail.com
Daniela Černá upratovačka  
Školská jedáleň Erika Mistríková vedúca ŠJ mistrikovae( at )zsgolianovo.eu
Zdenka Darnadiová kuchárka  
Mária Ševčíková kuchárka  
Erika Valentová pomocná kuchárka  
Anna Koišová pomocná kuchárka  
Erika Mistríková pomocná kuchárka  

Pozn.: namiesto ( at )napíšte @

Platnosť iŠkVP

Dokument iŠkVP, podľa ktorého sa vzdelávajú na 1. stupni 1. až 4. roč. a na 2. stupni 5. až 9. roč. je v platnosti od 1.9.2015.

Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg (ŠŠP)         

PaedDr. Helena Klundová - školská špeciálna pedagogička

Pracovná doba

Pondelok           7:15 – 13:30

Utorok               7:15 – 13:30

Streda               7:15 – 13:30

Štvrtok              7:15 – 13:30

Piatok               7:15 – 13:30

 

Mgr. Jana Michaličková - školská špeciálna pedagogička

Pracovná doba

Pondelok         13:30 – 14:30

Utorok             13:30 – 14:30

Streda             13:30 – 14:30

Štvrtok            13:30 – 14:30

 

Termín konzultácie rodičov so ŠŠP je potrebné vždy dohodnúť vopred telefonicky alebo osobne.

Kontakt:              037 / 658 11 63                         

Deviataci

Podávanie prihlášok a prijímacie skúšky v školskom roku 2019/2020:

do 01.02. 2020 - zverejnenie kritérií prijatia na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové štúdijné odbory - nájdete na webových sídlach stredných škôl)

do 20.02. 2020 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové štúdijné odbory)

Termín talentových skúšok: 15. marec - 30. apríl 2020

do 31.03. 2020 - zverejnenie kritérií na ostatné študijné a učebné odbory (netalentové štúdijné odbory - nájdete na webových sídlach stredných škôl)

do 10.04. 2020 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (netalentové štúdijné odbory)

Termín prijímacích skúšok:

 1. kolo:  11. máj 2020 (I. termín)

              14. máj 2020 (II. termín)

 2. kolo:  16. jún 2020

 

Webové sídla vhodné pre deviatakov:

http://www.stredneskoly.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.zoznamskol.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.komposyt.sk/ (test na povolanie)

http://www.test-osobnosti.sk/ (test na povolanie) 

http://www.svs.edu.sk/ (školské výpočtové strediská)

http://www.cvtisr.sk/ (Centrum vedecko-technických informácií SR)

http://www.profsme.sk/ (Profesijná orientácia žiakov ZŠ)

 

Duálne vzdelávanie:

Informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania

www.dualnysystem.sk

 

 

 

Testovanie

Testovanie

Piataci 

T5 – 2019

Termín:

20. november 2019 (streda), všetky základné školy

Testované predmety:  

Slovenský jazyk a literatúra

 

Matematika

 Viac:www.nucem.sk

 

Deviataci

T9 – 2020

Termín:

1. apríl 2020 (streda)

Náhradný termín:

15. apríl 2020 (utorok)

Testované predmety:  

Slovenský jazyk a literatúra

 

Matematika

Viac: www.nucem.sk

Upozornenie: Testovanie je povinné!

Výchovný poradca

Výchovný poradca

Mgr. Adrián Války

Konzultačné hodiny

Utorok:               7:30 - 9:10 (1. a 2. vyuč. hod.)

Štvrtok:              13:00 - 14:00 

Iný termín:         po telefonickom dohovore s výchovným poradcom

Kontakt:            037 / 658 11 63

                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Krúžky

Záujmová činnosť

Názov krúžku Vedie
Učíme sa slovenčinu (9. roč.) Mgr. Michaličková
Učíme sa matematiku (9. roč.) Mgr. Liptáková
Pohybové hry  pre 1. a 2. roč. Mgr. Čurgaliová
Pohybové hry  pre 3. a 4. roč. Mgr. Pauerová
Programovanie (6. - 9. roč.) Ing. Ďurina
Športový krúžok (5. - 9. roč.) Mgr. Války
Chcem sa učiť po anglicky (5. - 6. roč.) Mgr. Mikulová
Objavujeme prírodné vedy (6. - 9. roč.) PaedDr. Hudecová
Môj priateľ počítač (1. - 2. roč.) PaedDr. Krištofíková
Pastelka (3. - 4. roč.) Mgr. Kmetová
Literárny krúžok (4. - 6. roč.) Mgr. Bátoryová
Korfbal (1. - 9. roč.) PaedDr. Sonnenschein
Všeobecná športová príprava s prvkami karate (1. - 4. roč.) Farmadin
Enviro - chránime seba i prírodu (3. - 5. roč.) PaedDr. Baťová
Ďarmočan (1. - 9. roč.) Karabinošová

Triednictvo

Základná škola:

Trieda Pedagóg
I. PaedDr. Antónia Krištofíková
II. Mgr. Ľubica Čurgaliová
III. Mgr. Dana Kmetová
IV. Mgr. Martina Pauerová
V. Mgr. Natália Mikulová
VI. Ing. Jozef Ďurina
VII. Mgr. Martin Záhorský
VIII. Mgr. Tatiana Liptáková
IX. Mgr. Adrián Války

 

Materská škola:

Trieda Triedny učiteľ
Učiteľ
I. Dana Rajnerová Laura Valachová
II. Mgr. Jana Valachová Mgr. Barbara Mikulášiková
III. Silvia Barbiríková Mgr. Martina Kozárová

 

Školský klub detí:

Oddelenie Pedagóg
1. Mgr. Alexandra Hargašová
2. Monika Karabinošová
3. Mgr. Martin Záhorský

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný