Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Voľné pracovné miesto – pozícia: asistent učiteľa
 
Zamestnávateľ:
 
Základná škola s materskou školou
 
Golianovo 60
 
951 08 Golianovo
 
Kontakt:
 
zsgolianovo(at)gmail.com
 
037/658 11 63
 
zsgolianovo.eu
 
Pracovné zaradenie:
 
Pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa
 
Kvalifikačné predpoklady (podľa vyhl. č. 437/2009 Z.z., príl. č. 1, časť XVII):
 
ÚSO, pedagogický smer
 
VŠ I.st., pedagogický smer
 
Nástup do práce:
 
Od 01.01.2018 na dobu určitú (1 rok)
 
Požadované doklady:

 

  • Doklad o vzdelaní (maturitné vysvedčenie alebo diplom)
  • Žiadosť a profesijný životopis (presne uviesť názvy absolvovaných škôl a odborov – odpíšte z vysvedčenia alebo diplomu)

 

Iné kritériá:

 

  • miesto je určené pre pedagóga s praxou aj absolventa,
  • bezúhonnosť,
  • trpezlivý prístup k deťom,
  • schopnosť kooperácie s vyučujúcim,
  • flexibilita, pohotovosť, ústretovosť.

 

Termín podávania žiadostí:

 najneskôr do 15.decembra 2017

 

Dátum zverejnenia: 06.12.2017

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Dostupnosť servera

Dostupný