Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Základná škola

Protokol o zápise dieťaťa do 1.roč. základnej školy doc  odt  pdf
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Odhlásenie žiaka zo základnej školy

Ospravedlnenie 1-dňovej neprítomnosti žiaka

Žiadosť o integráciu

Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania sa v predmete

Žiadosť o prijatie do ZŠ

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na 3 a viac dní

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

 

Školský klub detí

Odhlásenie z ŠKD
 

 
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD      
Žiadosť o uvoľnenie z ŠKD      

 

Školská jedáleň

Prihláška na stravu      
Odhlásenie zo stravy      

 

Materská škola

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy doc odt pdf
       
       

Žiadosť o povolenie prerušiť dochádzku dieťaťa v materskej škole

Odhlásenie dieťaťa z materskej školy

 

 

 

Všetky dokumenty sú vo formáte PDF, na prehliadanie budete potrebovať napr. Adobe Reader

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Dostupnosť servera

Dostupný