Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Základná škola

Protokol o zápise dieťaťa do 1.roč. základnej školy doc  odt  pdf
Žiadosť o prijatie žiaka do 2. - 9.roč. základnej školy  doc  odt  pdf
Odhlásenie žiaka zo základnej školy  doc  odt  pdf
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na 1 deň  doc  odt  pdf
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na 3 a viac dní  doc  odt  pdf
Ospravedlnenie 1 - dňovej neprítomnosti žiaka  doc  odt  pdf

Ospravedlnenie 1 - 3 dňovej neprítomnosti zo zdravotných dôvodov

 doc  odt  pdf
Žiadosť o integráciu  doc  odt  pdf
Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania sa v predmete  doc  odt  pdf
       

 

Školský klub detí

Odhlásenie z ŠKD doc  odt pdf 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD  doc  odt  pdf
Žiadosť o uvoľnenie z ŠKD  doc  odt  pdf

 

Materská škola

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy doc odt pdf
Odhlásenie dieťaťa z materskej školy  doc  odt  pdf
Žiadosť o povolenie prerušiť dochádzku dieťaťa v materskej škole  doc  odt  pdf
Vyhlásenie o bezinfekčnosti  doc  odt  pdf
       

 

Školská jedáleň

Prihláška na stravu doc  odt  pdf 
Odhlásenie zo stravy  doc  odt  pdf
 

 

Dokumenty sú spracované do 3 formátov:

DOC - dokument pre Microsoft Word, ODT - otvorený dokumentový formát pre OpenOffice, PDF- prenosný dokumentový formát pre Adobe Reader

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Dostupnosť servera

Nedostupný / vypnutý
Niektoré funkcie stránky nemusia byť dostupné, nakoľko máme výpadok servera školy