Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Základná škola:

Trieda Pedagóg
I.
 Mgr. Martina Pauerová
II.  PaedDr. Antónia Krištofíková
III.  Mgr. Ľubica Čurgaliová
IV.  Mgr. Dana Kmetová
V.  PaedDr. Lucia Hudecová
VI.  Mgr. Natália Mikulová
VII.  Ing. Jozef Ďurina
VIII.  Mgr. Martin Záhorský
IX.  Mgr. Tatiana Liptáková

 

Materská škola:

Trieda Triedny učiteľ Učiteľ
I. Mgr. Martina Kozárová Silvia Barbiríková
II. Dana Rajnerová Laura Valachová
III. Mgr. Barbara Mikulášiková Mgr. Jana Valachová

 

Školský klub detí:

Oddelenie Pedagóg
1. Monika Karabinošová
2. Mgr. Martin Záhorský / Bc. Adriana Struhárová
3. Mgr. Dominika Szabóová

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný