Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Základná škola:

Trieda Pedagóg
I. Mgr. Martina Pauerová
II. PaedDr. Antónia Krištofíková
III. Mgr. Ľubica Čurgaliová
IV. Mgr. Ľubomíra Fábryová
V. Mgr. Daniela Gáliková
VI. Mgr. Adrián Války
VII. Mgr. Jana Michaličková
VIII. Ing. Jozef Ďurina
IX. Mgr. Tatiana Liptáková

 

Materská škola:

Trieda Pedagóg
I. Dana Rajnerová
II. Mgr. Martina Kozárová
III. Mgr. Jana Valachová

 

Školský klub detí:

Oddelenie Pedagóg
1. Monika Karabinošová
2. Mgr. Martin Záhorský
3. Mgr. Alexandra Hargašová

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Dostupnosť servera

Dostupný