Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Záujmová činnosť

Názov krúžku Vedie
Učíme sa slovenčinu (9. roč.) Mgr. Michaličková
Učíme sa matematiku (9. roč.) Mgr. Liptáková
Pohybové hry  pre 1. a 2. roč. Mgr. Čurgaliová
Pohybové hry  pre 3. a 4. roč. Mgr. Pauerová
Programovanie (7. - 9. roč.) Ing. Ďurina
Športový krúžok (5. - 9. roč.) Mgr. Války
Hravá angličtina (3. - 4. roč.) Mgr. Baraník
Škola hrou (5. - 8. roč.) Mgr. Gáliková
Kúzlime s PC (3. - 4. roč.) PaedDr. Krištofíková
Pastelka (1. - 2. roč.) Mgr. Kmetová
Netradičné športy + tanec (5. - 9. roč.) Mgr. Záhorský
Mladý záchranár (1. - 4. roč.) Hamarová
Korfbal (1. - 9. roč.) Sonnenschein
Karate (1. - 4. roč.) Farmadin

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný