Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Záujmová činnosť

Názov krúžku Vedie
Pohybové hry (3. až 5. roč.) Čurgaliová
Pastelka (1. - 4. roč.) Kmetová
Pohybový (1. a 2. roč.) Pauerová
Programovanie (7. a 8. roč.) Ďurina
Učíme sa slovenčinu (9. roč.) Michaličková
Učíme sa matematiku (9. roč.) Liptáková
Škola hrou (5. - 8. roč.) Gáliková
Interaktívna angličtina (5. - 7. roč.) Koláriková
Športový (6. - 8. roč.) Války
Ja a počítač (2. - 4. roč.) Krištofíková
Mladý záchranár (1. - 4. roč.) Hamarová
Korfbal (1. - 9. roč.) Sonnenschein

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Dostupnosť servera

Dostupný