Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Riaditeľka školy / štatutár: PaedDr. Jana Ferenczyová

Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: Ing. Mária Škrobánková (zástupkyňa štatutára)

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Mgr. Jana Valachová

Vedúca školskej jedálne: Ing. Eva Sabová

Administratíva, PaM: Ing. Eva Sabová

Výchovný poradca: Mgr. Adrián Války

Školský špeciálny pedagóg:

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Dostupnosť servera

Dostupný