Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Riaditeľka školy / štatutár: PaedDr. Jana Ferenczyová

Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: Mgr. Beáta Husárová (zástupkyňa štatutára)

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Dana Rajnerová

Vedúca školskej jedálne: Erika Mistríková

Správca IKT: Ing. Jozef Ďurina

Administratíva, PaM: Ing. Eva Korenčiová

Výchovný poradca: Mgr. Adrián Války

Špeciálna pedagogička: PaedDr. Helena Klundová

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný