Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Dokument ŠkVP, podľa ktorého sa vzdeláva na 2. stupni 9. roč. je v platnosti od 1.9.2008.

Dokument iŠkVP, podľa ktorého sa vzdelávajú na 1. stupni 1. až 4. roč. a na 2. stupni 5. až 8. roč. je v platnosti od 1.9.2015.

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný