Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úsek Zamestnanec Pracovné zaradenie
Základná  škola PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Mgr. Beáta Husárová zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ
Mgr. Ľubica Čurgaliová učiteľka
Ing. Jozef Ďurina učiteľ / informatik, správca IT
Ing. Mária Škrobánková učiteľka
Mgr. Dana Kmetová učiteľka
Mgr. Daniela Gáliková učiteľka
PaedDr. Helena Klundová učiteľka
PhDr. Radovan Kobyda učiteľ / kňaz
PaedDr. Antónia Krištofíková učiteľka
Mgr. Tatiana Liptáková učiteľka
Mgr. Jana Michaličková učiteľka / špeciálna pedagogička
Mgr.  Martina Pauerová učiteľka
Mgr. Alexandra Hargašová učiteľka
Mgr. Lýdia Baraník učiteľka
Mgr. Adrián Války učiteľ
Mgr. Martin Záhorský učiteľ
Mgr. Mária Sarkerová špeciálna pedagogička
Ing. Eva Korenčiová administratíva / PaM
Peter Sitár školník / kurič
Ľudmila Veselá upratovačka
Erika Hrachovická upratovačka
Školský klub detí Monika Karabinošová vychovávateľka
Mgr. Alexandra Hargašová vychovávateľka
Mgr. Martin Záhorský vychovávateľ
Materská škola Dana Rajnerová zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
Silvia Barbíriková učiteľka
Mária Csejteyová učiteľka
Mgr. Martina Kozárová učiteľka
Mgr. Lucia Pintérová učiteľka
Mgr. Dana Borotová učiteľka
Daniela Černá upratovačka
Školská jedáleň Erika Mistríková vedúca ŠJ
Zdenka Darnadiová kuchárka
Mária Ševčíková kuchárka
Erika Valentová pomocná kuchárka
Anna Koišová pomocná kuchárka

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný