Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úsek Zamestnanec Pracovné zaradenie
Základná  škola PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Ing. Mária Škrobánková zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ
Mgr. Ľubica Čurgaliová učiteľka
Ing. Jozef Ďurina učiteľ / informatik, správca IT
Mgr. Ľubomíra Fábryová učiteľka
Mgr. Daniela Gáliková učiteľka
PaedDr. Helena Klundová učiteľka
PhDr. Radovan Kobyda učiteľ / kňaz
PaedDr. Antónia Krištofíková učiteľka
Mgr. Tatiana Liptáková učiteľka
Mgr. Jana Michaličková učiteľka
Mgr.  Martina Pauerová učiteľka
Mgr. Alexandra Hargašová učiteľka
Mgr. Dominika Koláriková učiteľka
Mgr. Adrián Války učiteľ
Mgr. Martin Záhorský učiteľ
  školský špeciálny pedagóg
Ing. Eva Sabová administratíva, PaM
Ing. Mária Malecová ekonómka
Peter Sitár školník, kurič
Anna Koišová upratovačka
Erika Hrachovická upratovačka
Školský klub detí Monika Karabinošová vychovávateľka
Mgr. Alexandra Hargašová vychovávateľka
Mgr. Martin Záhorský vychovávateľ
Materská škola Mgr. Jana Valachová zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
Silvia Barbíriková učiteľka
Mária Csejteyová učiteľka
Mgr. Martina Kozárová učiteľka
Mgr. Lucia Pintérová učiteľka
Dana Rajnerová učiteľka
Daniela Černá upratovačka
Školská jedáleň Ing. Eva Sabová vedúca ŠJ
Zdenka Darnadiová kuchárka
Mária Ševčíková kuchárka
Erika Valentová pomocná kuchárka
Andrea Vallová pomocná kuchárka

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Dostupnosť servera

Dostupný