Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Kontakt

Názov:                 Základná škola s materskou školou

Adresa:                Golianovo 60

                           951 08 Golianovo

                           Slovenská republika

Právna forma:   rozpočtová organizácia

IČO:                 37865251

DIČ:                 2021649608

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN:  SK51 5600 0000 0008 5052 0002

                            Prima banka Slovensko, a.s.,IBAN - Školská jedáleň:  SK 82 5600 0000 0008 5052 4003

Tel.č.:                   +421 37 658 11 63 - kancelária školy

         037 / 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda)

         0911 844 520     - materská škola (III.trieda)

                            037 / 658 11 92  - školská jedáleň

Pracovná doba v kancelárii školy:

-          v dňoch školského vyučovania:                Pondelok, Utorok, Štvrtok          7:00 – 15:00

                                                                    Streda                                      7:00 – 16:00    

                                                                    Piatok                                      7:00 – 14:00   

-          počas školských prázdnin:                       podľa osobitného režimu

Štatutár:                   PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy

Webové sídlo:           www.zsgolianovo.eu

e-mail:                     zsgolianovo (at)gmail.com

Zriaďovateľ:              Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo

GPS súradnice školy:    48° 16' 18" N    - severne

                                  18° 11' 28" E    - východne

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný