Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Podávanie prihlášok a prijímacie skúšky v školskom roku 2016/2017:

do 01.02. 2017 - zverejnenie kritérií prijatia na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (nájdete na webových sídlach stredných škôl)

do 20.02. 2017  - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

Termín talentových skúšok: marec - apríl 2017

do 31.03. 2017 - zverejnenie kritérií na ostatné študijné a učebné odbory (nájdete na webových sídlach stredných škôl)

do 10.04. 2017 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory

Termín prijímacích skúšok:

 1. kolo:   9. máj 2017 (I. termín)

              11. máj 2017 (II. termín)

 2. kolo:  20. jún 2017

 

Webové sídla vhodné pre deviatakov:

http://www.stredneskoly.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.zoznamskol.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.testpovolania.eu/ (test na povolanie) 

http://www.svs.edu.sk/ (školské výpočtové strediská)

http://www.cvtisr.sk/ (Centrum vedecko-technických informácií SR)

http://www.profsme.sk/ (Profesijná orientáciažiakov ZŠ)

 

Duálne vzdelávanie:

Informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania

Prehľad zamestnávateľov v duálnom vzdelávaná NR kraj 2016/2017

Duálne vzdelávanie v Nitrianskom kraji 2016/2017

 

 

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Dostupnosť servera

Dostupný