Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Podávanie prihlášok a prijímacie skúšky v školskom roku 2018/2019:

do 01.02. 2019 - zverejnenie kritérií prijatia na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové štúdijné odbory - nájdete na webových sídlach stredných škôl)

do 20.02. 2019 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové štúdijné odbory)

Termín talentových skúšok: 25. marec - 15. apríl 2019

do 31.03. 2019 - zverejnenie kritérií na ostatné študijné a učebné odbory (netalentové štúdijné odbory - nájdete na webových sídlach stredných škôl)

do 10.04. 2019 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (netalentové štúdijné odbory)

Termín prijímacích skúšok:

 1. kolo:  13. máj 2019 (I. termín)

              16. máj 2019 (II. termín)

 2. kolo:  18. jún 2019

 

Webové sídla vhodné pre deviatakov:

http://www.stredneskoly.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.zoznamskol.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.komposyt.sk/ (test na povolanie)

http://www.test-osobnosti.sk/ (test na povolanie) 

http://www.svs.edu.sk/ (školské výpočtové strediská)

http://www.cvtisr.sk/ (Centrum vedecko-technických informácií SR)

http://www.profsme.sk/ (Profesijná orientácia žiakov ZŠ)

 

Duálne vzdelávanie:

Informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania

www.dualnysystem.sk

Prehľad zamestnávateľov v duálnom vzdelávaná NR kraj 2016/2017

Duálne vzdelávanie v Nitrianskom kraji 2016/2017

 

 

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný