Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Podávanie prihlášok a prijímacie skúšky v školskom roku 2017/2018:

do 01.02. 2018 - zverejnenie kritérií prijatia na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (nájdete na webových sídlach stredných škôl)

do 20.02. 2018  - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

Termín talentových skúšok: 25. marec - 15. apríl 2018

do 31.03. 2018 - zverejnenie kritérií na ostatné študijné a učebné odbory (nájdete na webových sídlach stredných škôl)

do 10.04. 2018 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory

Termín prijímacích skúšok:

 1. kolo:  14. máj 2018 (I. termín)

              17. máj 2018 (II. termín)

 2. kolo:  19. jún 2018

 

Webové sídla vhodné pre deviatakov:

http://www.stredneskoly.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.zoznamskol.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.testpovolania.eu/ (test na povolanie) 

http://www.svs.edu.sk/ (školské výpočtové strediská)

http://www.cvtisr.sk/ (Centrum vedecko-technických informácií SR)

http://www.profsme.sk/ (Profesijná orientáciažiakov ZŠ)

 

Duálne vzdelávanie:

Informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania

www.dualnysystem.sk

Prehľad zamestnávateľov v duálnom vzdelávaná NR kraj 2016/2017

Duálne vzdelávanie v Nitrianskom kraji 2016/2017

 

 

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Dostupnosť servera

Dostupný