Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Zo života školy

Poľovnícka besiedka MŠ

SAM 3659Dňa 11.11.2015 sme sa s detičkami vybrali na návštevu poľovníckej chaty u nás v obci Golianovo, kde bola pre nás pripravená ukážka poľovníctva a beseda. Ujovia poľovníci nám porozprávali zaujímavé informácie a na vlastné oči sme si mohli poprezerať zvieratká, parožie, ale aj poľovných psíkov.

Oznam

Oznamujeme

žiakom 1. – 8. ročníka základnej školy

a ich zákonným zástupcom, že

v stredu 5. apríla 2017

im riaditeľka školy

udeľuje riaditeľské voľno

v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Voľno sa udeľuje z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémovému zabezpečeniu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka.
Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 6. apríla 2017.

 

Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

Oznam

Otvorenie školského roka

Oznamujeme žiakom 1.- 9. ročníka

Základnej školy s materskou školou v Golianove,

že slávnostné otvorenie nového školského roka sa

začína v pondelok

4. septembra 2017 o 8:30 h.

Potrvá do cca 10:00 h.

Činnosť školského klubu a stravovanie sa začína v utorok 5. septembra 2017.

Úsek materskej školy začína svoju celodennú činnosť v pondelok

4. septembra 2017 od 6:15 h.

OZNAM

Oznamujeme žiakom 1. – 4.ročníka ZŠ a 6. – 9. ročníka ZŠ a ich zákonným zástupcom,

že v stredu 22. novembra 2017 im riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno

v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľno sa udeľuje z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémovému zabezpečeniu

testovania žiakov 5. ročníka. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 23. novembra 2017.

Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

Prerušenie prevádzky v materskej škole

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre (č.HDM/A/2018/00854-Hup zo dňa 02.03.2018) oznamujeme, že v dňoch 05.03.2018 (pondelok) – 09.03.2018 (piatok) bude dočasne prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu vysokej chorobnosti detí.

Prevádzka materskej školy bude obnovená v pondelok 12.03.2018.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný