Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Od pondelka 3.mája 2021 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Vyhláška č. 197/2021 tým stratila platnosť.
Povinnosť predkladať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti je zachovaná.
 

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti   

- platné od 3.5.2021 pre dieťa MŠ aj žiaka ZŠ

 doc  odt  pdf

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný