Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Najneskôr do 26. marca 2021 – oznámiť posledný zber údajov o stredných školách –   zákonný zástupca podáva záväznú prihlášku na SŠ (údaje o SŠ) pre všetky študijné a učebné odbory (talentové, netalentové, osemročné a bilingválne) p. učiteľovi A. Válkymu (výchovnému poradcovi ZŠ) na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

od 30. marca – do 7.apríla 2021 - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka u detského lekára (pozri prílohu č.1 Zoznam odborov a č.2 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti).

31.marca 2021 – od 7:00 do 13:00 h zákonný zástupca žiaka, prípadne žiak prevezme vyplnené prihlášky na SŠ od výchovného poradcu na podpísanie rodičmi a žiakom (po novom prihlášku podpisujú obaja rodičia)

7. apríla 2021 – od 7:00 do 13:00 h priniesť do školy podpísané prihlášky oboma zákonnými zástupcami a žiakom + priniesť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (tí žiaci, ktorí potvrdenie potrebujú na SŠ)

do 25.mája 2021 – po doručení rozhodnutia o prijatí žiaka na SŠ zákonný zástupca pošle na SŠ potvrdenie o nastúpení – nenastúpení žiaka (príloha č.3 - Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka).

Termín talentových skúšok:

v I. termíne 5. - 7. máj 2021

v II. termíne 12. - 14. máj 2021

Termín prijímacích skúšok:

 1. kolo:     (I. termín) 3. - 4. máj 2021

                 (II. termín) 10. - 11. máj 2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - 9. jún 2021

Poznámka: Termíny k prijímaciemu konaniu na SŠ, ktoré súvisia so spracovaním dokumentácie a vzory prihlášok sa sústavne menia zo strany MŠVVaŠ SR. Preto Vás žiadame o rešpektovanie dátumu 26.marca 2021, do ktorého zbierame údaje o výbere strednej školy, aby sme mali dostatok času na ich spracovanie.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Nedostupný / vypnutý
Niektoré funkcie stránky nemusia byť dostupné, nakoľko máme výpadok servera školy