Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Oznamujeme žiakom základnej školy, že z dôvodu dištančného vzdelávania a protiepidemických opatrení im nemôžeme odovzdať výpisy polročného hodnotenia a klasifikácie osobne. Svoje vzdelávacie výsledky (vysvedčenie) si môžu od 29.1.2021 pozrieť vo svojej internetovej žiackej knižke.

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Nedostupný / vypnutý
Niektoré funkcie stránky nemusia byť dostupné, nakoľko máme výpadok servera školy