Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

SAM 2825

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka mali možnosť zdokonaliť si svoje korčuliarske schopnosti. Tento školský rok  sa 44 školákov  venovalo  in line korčuľovaniu. V sprievode  pani učiteľky Mgr. Ľ. Čurgaliovej a Mgr. M. Pauerovej sa žiaci  na ôsmich hodinách korčuľovali, zabávali  sa a súťažili pod vedením odborných trénerov  z Krasoklubu mesta Nitra. Žiaci boli rozdelení do niekoľkých skupín podľa ich korčuliarskych schopností. Dievčatá sa naučili krasokorčuliarske figúry a chlapci privoňali hokejovému tréningu. V závere boli všetci za svoju snahu odmenení diplomom a medailou, ktorá im bude pripomínať ich korčuliarske danosti.

Napísala M. Pauerová.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný