Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Pre III. tr. a IV. tr. ZŠ: Oznamujeme rodičom žiakov III. tr. a IV. tr. základnej školy, že od 2.novembra 2020 sa po prerušení obnovuje pre žiakov prezenčné vyučovanie (pozri upravený rozvrh hodín TU: internet).

Pre všetky deti MŠ + žiakov 1.st. ZŠ: Od 2.novembra 2020 musí dieťa/žiak pred vstupom do školy odovzdať pedagógovi školy vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti (nové tlačivo platné od 02.11.2020 - TU: pdf), inak mu nebude umožnený vstup do budovy. Do školy môže vstúpiť len také dieťa / taký žiak, ktorému nebola nariadená karanténa (ani rodinnému príslušníkovi) a ktoré nevykazujú známky ochorenia.

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný