Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

7:30 – 8:15 h ukončenie školského roka + rozdanie vysvedčení

8:15 odchod žiakov domov

11:00 – 11:30 obed pre žiakov 1. – 4. roč. ZŠ

12:00 – 12:30 obed pre žiakov 5. – 9. roč. ZŠ

Upozornenie:

Žiadame rodičov tých žiakov, ktorí zostali doma a nechodia v júni do školy, aby zabezpečili prevzatie vysvedčenia v uvedenom termíne.

Ak žiak 5. – 9.roč. bude mať záujem o obed, tak sa nesmie v čase medzi 8:15 – 12:00 zdržiavať v škole. Na obed musí prísť až na 12:00 h.

Žiaci 1. – 4. ročníka oznámili čas odchodu z ŠKD prostredníctvom návratiek, ktorý zostáva v platnosti.

Učebnice odovzdávajú na konci školského roka iba žiaci 9. ročníka. Žiaci 1. – 8. ročníka učebnice neodovzdávajú, musia si ich odložiť do nového školského roka spolu so zošitmi a pracovnými zošitmi. V septembri ich budú potrebovať k dovzdelávaniu za 2. polrok šk. r. 2019/2020.

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Nedostupný / vypnutý
Niektoré funkcie stránky nemusia byť dostupné, nakoľko máme výpadok servera školy