Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Dňa 25.06.2020 sa konali voľby do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Golianovo 60 za rodičov základnej školy a za rodičov materskej školy.

Za členov RŠ boli zvolení 3 zástupcovia rodičov zo 4 členov. Za materskú školu bol zvolený p. Ing. Vladimír Ješko. Za základnú školu boli zvolené p. Simona Dobišová a p. Hana Hešková. Za základnú školu sa budú konať doplňujúce voľby, pretože 1 člen ešte chýba. Záujemca o kandidovanie musí spĺňať podmienku, že jeho dieťa navštevuje našu základnú školu a je predpoklad, že tak bude aj nastávajúce 4 roky. Záujemca o kandidovanie má možnosť doručiť podpísaný súhlas na kandidovanie do rady školy v dňoch od 26.06.2020 do 02.07.2020 do 12:00 h do kancelárie školy. Tlačivo súhlasu je tu: pdf.

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Nedostupný / vypnutý
Niektoré funkcie stránky nemusia byť dostupné, nakoľko máme výpadok servera školy