Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

V prípade, že žiak neplnil alebo nemal možnosť odosielať vypracované úlohy elektronicky, tak bol vyzvaný triednym učiteľom alebo priamo vyučujúcim daného predmetu k tomu, aby v uvedenom termíne (pozri tabuľku) priniesol vypracované úlohy osobne do školy. Ak nesplní úlohy ani po tejto výzve, zohľadní sa to pri jeho záverečnej klasifikácii.

Termín odovzdania
písomných úloh
žiakov 1. – 4. roč. ZŠ
Termín odovzdania
písomných úloh
žiakov 5. – 9. roč. ZŠ
Streda 10. jún 2020
8:00 – 12:00 h v budove ZŠ
Štvrtok 11. jún 2020
8:00 – 12:00 h v budove ZŠ
Žiak 1.st. ZŠ môže priniesť naraz úlohy aj svojho súrodenca z 2.st. Pri vstupe do budovy musí mať na tvári rúško a dodržiavať vyznačené rozostupy.
Žiak 2.st. ZŠ môže priniesť úlohy aj svojho súrodenca z 1.st. Pri vstupe do budovy musí mať na tvári rúško a dodržiavať vyznačené rozostupy.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný