Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

62364557 2268658706717637 1702176941919961088 nAbsencia teoretických vedomostí, nedostatok praktických zručností, nedisciplinovanosť, nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky, často vedie k dopravným nehodám. Deťom kladieme často otázku: Prečo musíme dodržiavať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke? Čo je to bezpečné správanie? Nútime ich zamýšľať sa nad dôležitosťou dodržiavania dopravných predpisov, ochrany vlastného zdravia, aj zdravia ostatných. Dopravnú výchovu deťom pr ibližuj eme prostredníctvom hier, zábavných činností a aktivít, riekaniek, básní, piesní, pohybových hier. Nenásilnou, hravou formou ich tak oboznamujeme so základnými pravidlami cestnej premávky, ktoré potrebujú vedieť ako chodci, spolujazdci, kolobežkári. Získajú prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich striehne v cestnej doprave, ako sa mu možno vyvarovať . Autor:Silvia Barbíriková

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný