Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Screenshot 2019 05 08 Divadlo Nová scéna Bratislava PUNK ROCKŽiaci VIII. a IX. triedy navštívili 8. marca 2019 divadlo Nová scéna v Bratislave. Cieľom exkurzie bolo divadelné predstavenie Punk Rock. Je to hra známeho britského autora školskej drámy Simona Stephensa, ktorá veľmi prirodzeným a mladému divákovi blízkym jazykom hovorí o tolerancii a násilí. Príbeh inšpirovaný súčasnou dobou, hlavní predstavitelia vystavení nástrahám každodenného života, ich veľmi oslovil. Riešili sa témy ako násilie, šikanovanie, vzťahy, odmietanie, bezohľadnosť, samota, nepochopenie.... Po predstavení nasledovala diskusia so psychológom, v ktorej boli zodpovedané otázky týkajúce sa násilia páchaného na deťoch.

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný