Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

burzaknihV týždni od 10. 12. do 14.12. 2018 sa chodba našej školy zmenila na knižný veľtrh. Výborne sa osvedčili členovia žiackeho parlamentu v úlohe predajcov, ktorým touto cestou ďakujeme. Výber kníh bol naozaj pestrý a vybrať si mohli všetky vekové kategórie. Knižný veľtrh bol bohato zásobený vďaka štedrosti žiakov a ich rodičov niektorých tried. Získaná suma 259,-€ bude použitá na nákup nových kníh do školskej knižnice. ĎAKUJEME všetkým, ktorým nie je ľahostajné vzdelávanie našich detí. Žiaci si budú môcť vypožičať nové knihy zo školskej knižnice v roku 2019.

M. Pauerová, J. Michaličková

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný