Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

20180525 092947Na hodinách prvouky sa druháci oboznamujú so svojou obcou. Aby sme sa nevenovali len teoretickým vedomostiam, vybrali sme sa na návštevu Obecného úradu v Golianove. Pán starosta Mgr. Ľuboš Kolárik nás prijal a oboznámil žiakov podrobnejšie s náplňou práce vyplývajúcej z jeho funkcie. Taktiež nás previedol všetkými miestnosťami obecného úradu. Nevynechal ani sobášnu miestnosť a žiaci mali možnosť nahliadnuť do knihy, kde sa zapisujú novorodenci. Pán starosta prehliadku ukončil ako správny hostiteľ a žiaci neodišli s prázdnymi rukami. Pri ďalšom oboznamovaní sa s históriou obce im bude určite nápomocná kniha o Golianove, ktorú žiakom daroval pán starosta spolu s drobnou maškrtou. Z obecného úradu naše kroky viedli do požiarnej zbrojnice. Tam nás dobrovoľní hasiči podrobnejšie oboznámili s ich prácou, vybavením aj súťažami. V závere žiakov previezli na hasičskom aute. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu a pomoc pri realizácii.

Mgr. Martina Pauerová  

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný