Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

DSC 1234Dňa 27. 10. 2015 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie na SOŠ veterinárnej v Nitre, kde v rámci projektu „Kariérne dni – Modernizácia vzdelávania v SOŠ veterinárnej v Nitre v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti“ im boli predstavené jednotlivé študijné odbory: Agropodnikanie a Veterinárne zdravotníctvo a hygiena. Žiaci si mohli pozrieť biologické, chemické i veterinárne laboratória, rôzne učebne, ale i stredisko odbornej praxe pri SOŠ veterinárnej. Jej súčasťou je školská voliéra, ktorá zabezpečuje ustajňovacie priestory pre všetky chované zvieratá, školská záhrada a strediská mechanizácie, ktoré zabezpečujú včasné vykonávanie mechanizačných prác.

Napísala D. Gáliková

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný