Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Oznamujeme rodičom, že podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 197/2021 s platnosťou od 29.4.2021 sa menia podmienky testovania žiakov 2.st základnej školy takto:

  Dieťa materskej školy Žiak 1. st. základnej školy (1. - 4.roč.) Žiak 2. st. základnej školy (5. – 9.roč.)

Rodič dieťaťa MŠ Rodič žiaka 1.st. ZŠ

Rodič žiaka 2.st. ZŠ

Testovanie na COVID-19 netestuje sa netestuje sa

ZMENA

netestuje sa

Testuje sa naďalej
Frekvencia testovania x x x 7 - dňová
Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Rodič naďalej predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti po prerušení dochádzky dieťaťa/žiaka do školy, ktoré trvá viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov)

Viac:

- na webe školy a 

- vo vyhláške č. 197/2021 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - TU: pdf

Tlačivá vyhlásenia o bezinfekčnosti:

- Dieťa navštevujúce materskú školu - TU: pdf

- Žiak navštevujúci 1.st. ZŠ - TU: pdf

- Žiak navštevujúci 2.st. ZŠ - TU: pdf

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný