Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

(spracované podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 175/2021 V. v. SR s platnosťou od 19.4.2021)

Interiér (vnútri):                                                                                                                                         

Osoby Druh prekrytia
Deti materskej školy nie je povinné
Žiaci základnej školy (1. – 9. roč.) respirátor alebo rúško
Zamestnanci školy Pg.: respirátor alebo rúško
Nepg.: kuchárky – rúško; ostatní – respirátor alebo rúško podľa dohody so zamestnávateľom)
Všeobecne (napr. rodič, návšteva školy) respirátor

 

Exteriér (vonku):                                                                                                                                        

Osoby Druh prekrytia
Deti materskej školy nie je povinné
Žiaci základnej školy (1. – 9. roč.) respirátor alebo rúško
Zamestnanci školy Pg.: respirátor alebo rúško
Nepg.: respirátor alebo rúško
Všeobecne (napr. rodič, návšteva školy) respirátor alebo rúško

 

Poznánka: V prípade použitia respirátora je povolený len taký druh, ktorý nemá výdychový ventil.                       

Dňom účinnosti tejto vyhlášky sa zrušuje vyhl. ÚVZ SR č. 133/2021 V. v. SR.                 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný