Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Materská škola:

V obmedzenom režime - prezenčne otvorená len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (rodičov kontaktovali triedne pani učiteľky).

Školský klub detí:

V obmedzenom režime - prezenčne otvorený len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (rodičov kontaktovali triedne pani učiteľky).

Základná škola:

1.- 4.roč.: dištančné vzdelávanie - prostredníctvom MS TEAMS v predmetoch SJL, MAT a ANJ podľa dištančného rozvrhu (na Edupage budú žiaci mať zadania/úlohy na daný týždeň, ktoré majú vypracovať zo SJL, MAT, ANJ a ostatných predmetov).

5.- 9.roč.: dištančné vzdelávanie – naďalej prostredníctvom MS TEAMS podľa dištančného rozvrhu.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný