Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 09.12.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 13.01.2021 rozhodla o spôsobe hodnotenia žiakov základnej školy takto:

- predmety HUV a TŠV v 1. – 9. roč. sú hodnotené slovne z dôvodu mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 ( podľa usmernenia MŠVVaŠ SR sa tieto predmety realizovali len teoretickou formou).

To znamená, že podľa platného ŠkVP sú žiaci hodnotení/klasifikovaní bez zmeny, t.j.

- žiaci 1. ročníka – všetky predmety hodnotené slovne,

- žiaci 2. – 9. ročníka – ostatné predmety (okrem HUV a TŠV) klasifikované (známkou).

Prosíme rodičov, aby v tomto období mesiaca január do uzatvorenia známok vo zvýšenej miere dohliadli na svoje dieťa a plnenie si jeho vzdelávacích povinností.

Vopred ďakujeme za ústretovosť.

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný