Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Vážení rodičia, prosíme Vás o urýchlené vyplnenie dotazníka na školskej EDUPAGE - IŽK (Prihlásiť sa môžete TU!), ktorý súvisí s pokynmi ministerstva školstva zo 17.12.2020 (viac na https://www.minedu.sk/data/att/18224.pdf ). Dotazník treba vyplniť okamžite, najneskôr do piatka 18.12.2020 do 11:00 h. Podobný dotazník ste už nedávno vypĺňali, ale ministerstvo podmienilo návrat žiakov 2.st. ZŠ do škôl tým, že sa musia predtým pretestovať antigénovým testom oni aj jeden z rodičov. Inak sa budú musieť naďalej vzdelávať doma. Upozorňujeme, že dotazník musíte vyplniť aj v tom prípade, že žiak alebo rodič už prekonal COVID-19 (nakoľko nie je záruka, že nemôže ochorieť na COVID-19 znova).

V dotazníku odpovedáte, či máte záujem:

  1. o pokračovanie vzdelávania dištančnou formou (t.j. vzdelávanie doma),
  2. o prezenčnú formu vzdelávania a zároveň súhlasíte s pretestovaním na ochorenie COVID-19 u žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka.

Veľmi Vás prosíme, neriešte v tejto zložitej situácii politiku ani politikov, ale zdravie Vašich detí a všetkých zamestnancov školy (aj oni majú podmienku testovať sa pred návratom do škôl). Pedagógovia chcú vzdelávať Vaše deti v škole na riadnom vyučovaní, pretože súčasný stav v školstve považujú za kritický. Ale bez testovania to t.č. nepôjde.

Upozorňujeme, že pri kombinovanom/hybridnom vzdelávaní (t.j. súčasné vzdelávanie žiakov, ktorí budú v škole na vyučovaní a zároveň tých, ktorí sa budú vzdelávať doma) budeme prednostne pristupovať k potrebám žiakov prítomných v škole. Ďakujeme za pochopenie!

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný