Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Podľa odporúčania RÚVZ v Nitre zo dňa 21.10.2020 prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v VI. tr. základnej školy od štvrtka 22.10.2020, t.j. uvedení žiaci sa nesmú zúčastňovať vyučovania. Toto opatrenie sa realizuje z dôvodu zabezpečenia preventívnych protiepidemických opatrení na zabránenie vzniku a šírenia nákazy spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2.

Trvanie domácej izolácie u žiakov z uvedenej triedy základnej školy je potrebné iba na nevyhnutný čas (do ukončenia laboratórnych vyšetrení u osôb podozrivých z nákazy). O ukončení domácej karantény budú rodičia žiakov VI. tr. informovaní prostredníctvom Edupage a webového sídla školy.

Žiakom budú zadané pokyny na domáce vzdelávanie prostredníctvom Edupage.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný