Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

   Oznamujeme rodičom, že vo štvrtok 17.09.2020 od 15:00 do 16:00 h sa konajú doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Golianovo 60. Rodičia žiakov základnej školy hlasujú v budove ZŠ pri vstupe. Z dôvodu prísnych protiepidemiologických opatrení Vás prosíme, aby ste prichádzali do školy s rúškom a dodržiavali odstupy.

Postup pri hlasovaní:
1. Právo hlasovať má len jeden z rodičov za jedno alebo viac svojich detí navštevujúcich základnú školu, t.j. každá rodina má právo jedného hlasu.
2. V uvedenom čase rodič príde do budovy ZŠ (chodba na prízemí), od volebnej komisie dostane 1 hlasovací lístok.
3. Na hlasovacom lístku budú uvedené mená 2 prihlásených kandidátov. Rodič perom zakrúžkuje meno len 1 kandidáta.
    (Hlasovací lístok je neplatný, ak budú zakrúžkované obe mená, alebo ak nebude zakrúžkované žiadne meno.)
4. Označený hlasovací lístok rodič vloží do pripravenej schránky.
5. Výsledky hlasovania budú zverejnené na webe školy.
 
Kandidáti, ktorí písomne potvrdili súhlas s kandidovaním:
p. Monika Sabová
p. Mgr. Jana Valachová

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Nedostupný / vypnutý
Niektoré funkcie stránky nemusia byť dostupné, nakoľko máme výpadok servera školy