Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Začiatok školského roka 2020/2021 - streda 2. september 2020:

a) Materská škola začína celodennú prevádzku od 2.9.2020 - príchod detí do MŠ ráno od 6:15 do 8:00 h, odchod detí z MŠ o 12:00 h (ak nebudú spať v MŠ) alebo od 15:00 do 16:30 h.

Pri príchode do MŠ odovzdá rodič vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti pdf a zdravotný dotazník pdf. Bez týchto dokumentov nebude dieťaťu umožnený vstup do MŠ!

b) Základná škola – 2.september 2020 - príchod žiakov podľa uvedeného rozpisu (žiadame ho dodržať!):

- Žiaci 2. – 5. ročníka: o 7:30 h do átria ZŠ (nevstupujú do budovy!) – dostanú od triednych učiteľov písomné pokyny, oznámia mu, či sa budú stravovať od 3.9.2020 v školskej jedálni a ihneď odchádzajú domov, doma si ich spolu s rodičmi prečítajú a rodičia vyplnia a podpíšu všetky dokumenty/návratky a pošlú vo štvrtok 3.9.2020 po dieťati späť do školy.

- Žiaci 6. – 9. ročníka: o 8:00 h do átria ZŠ (nevstupujú do budovy!) – dostanú od triednych učiteľov písomné pokyny, oznámia mu, či sa budú stravovať od 3.9.2020 v školskej jedálni a ihneď odchádzajú domov, doma si ich spolu s rodičmi prečítajú a rodičia vyplnia a podpíšu všetky dokumenty/návratky a pošlú vo štvrtok 3.9.2020 po dieťati späť do školy.

- Žiaci 1. ročníka: o 8:30 h (vstúpia do budovy s rúškom na tvári spolu s jednou(!) dospelou osobou, vydezinfikujú si ruky pri vstupe a sústredia sa v I.tr.). Rodičia budú hneď informovaní triednou učiteľkou o najdôležitejších organizačných veciach týkajúcich sa 1.ročníka. Pri príchode do ZŠ odovzdá rodič žiaka triednemu učiteľovi vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti pdf a zdravotný dotazník pdf. Bez týchto dokumentov nebude dieťaťu umožnený vstup do ZŠ!

- Žiaci 2. – 9. ročníka ZŠ odovzdajú vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti pdf a zdravotný dotazník pdf triednemu učiteľovi 2.9.2020 alebo najneskôr 3.9.2020.

- Vyučovanie, stravovanie v školskej jedálni pre žiakov ZŠ a školský klub detí sa začína vo štvrtok 3.9.2020.

Upozorňujeme, že do základnej školy aj materskej školy dieťa prichádza s rúškom na tvári a vydezinfikuje si ruky, ak vstupuje do budovy. Rovnako postupuje aj sprevádzajúca dospelá osoba.

Dieťa materskej školy a žiaka 1. ročníka základnej školy môže sprevádzať len 1 dospelá osoba!

Rodičia žiakov 2. – 9. ročníka ZŠ nemajú do budovy školy povolený vstup. Rodičia žiakov 1. ročníka ZŠ majú do budovy povolený vstup len 2. septembra 2020.

Žiaci základnej školy majú zákaz zdržiavať sa v areáli školy v inom čase, ako je uvedené.

Organizačné pokyny sú spracované podľa Manuálu pre školy a školské zariadenia vydaného MŠVVaŠ SR.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia vždy prichádzať s ochranným rúškom na ústach a nose. V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Inak nebudete vybavení!

Ďakujeme za porozumenie.

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Nedostupný / vypnutý
Niektoré funkcie stránky nemusia byť dostupné, nakoľko máme výpadok servera školy