Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Oznamujeme rodičom, že vo štvrtok 25.06.2020 o 16:00 h sa konajú voľby do Rady školy pri základnej škole s materskou školou, Golianovo 60. Rodičia žiakov základnej školy hlasujú v ZŠ a rodičia materskej školy hlasujú v MŠ.

Postup pri hlasovaní:

  1. Právo hlasovať má len jeden z rodičov za jedno alebo viac svojich detí, t.j. každá rodina má právo jedného hlasu.
  2. Ak z jednej rodiny navštevujú deti aj materskú školu, aj základnú školu, tak ten istý rodič má právo hlasovať 1x v materskej škole a 1x v základnej škole.
  3. V uvedenom čase rodič príde do budovy MŠ (chodba pri jedálni) alebo ZŠ (chodba na prízemí), od volebnej komisie dostane 1 hlasovací lístok.
  4. Na hlasovacom lístku budú uvedené mená kandidátov. Pri každom mene treba označiť, či každému z kandidátov dáva – nedáva svoj hlas.
  5. Označený hlasovací lístok rodič vloží do pripravenej schránky.
  6. Výsledky hlasovania budú zverejnené na webe školy.

 Kandidáti, ktorí písomne potvrdili súhlas s kandidovaním:

  1. Za základnú školu: p. Simona Dobišová, p. Hana Hešková, p. Jana Papová
  2. Za materskú školu: p. Ing. Vladimír Ješko

 

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Nedostupný / vypnutý
Niektoré funkcie stránky nemusia byť dostupné, nakoľko máme výpadok servera školy