Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Oznamujeme žiakom 1. – 4.ročníka ZŠ a 6. – 9. ročníka ZŠ a ich zákonným zástupcom, že

v stredu 20. novembra 2019 im riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Voľno sa udeľuje z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémovému zabezpečeniu testovania žiakov 5. ročníka. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 21. novembra 2019.

Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný