Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Upozornenie

Žiadame rodičov, aby z preventívnych dôvodov bezodkladne skontrolovali svojim deťom hygienu vlasov kvôli hlásenému výskytu detskej vši na základnej škole. V prípade pozitívneho nálezu je potrebné ihneď vykonať predpísanú dezinfekciu u všetkých členov domácnosti a ich posteľnej a osobnej bielizne. Dieťa s pozitívnym nálezom musí byť izolované od kolektívu a do kolektívu školy sa môže vrátiť až vtedy, ak prinesie od detského lekára potvrdenie, že už nemá pozitívny nález.

Upozorňujeme rodičov, že takúto kontrolu treba vykonávať denne 2 – 3 mesiace po pozítívnom náleze, pretože výskyt vší sa zvykne u jednotlivca zopakovať niekoľkokrát (najmä vtedy, ak neboli dodržané dezinfekčné odporúčania).

Riaditeľka školy v rámci preventívnych opatrení nariadila:

- vykonať skríning u všetkých detí a žiakov školy triednymi učiteľmi, v prípade pozitívneho nálezu kontaktovať rodičov a odposlať žiaka/dieťa ihneď domov,

- odniesť domov na opratie, dezinfekciu a vyžehlenie uteráky s hygienickými vreckami a úbory na TV a osobné časti odevov (čiapky, šály, rukavice, pyžamo,...),

- dezinfikovať šatníkové skrinky a osobné skrinky žiakov a detí zamestnancami TH úseku.

Žiadame všetkých rodičov, aby k danému problému pristupovali zodpovedne, len tak sa dá zamedziť ďalšiemu šíreniu pedikulózy.

Viac o pedikulóze na:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=368:otazky-anodpovede-na-temu-vi&catid=63:deti-a-mlade&Itemid=70

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný