Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

intro newOznamujeme rodičom detí 1. – 4.roč. ZŠ, že v prípade záujmu o navštevovanie Športovej akadémie Mateja Tótha v telocvični našej školy je potrebné zaregistrovať dieťa na webovom sídle ŠAMT https://www.akademiamatejatotha.sk (Online prihláška do akadémie, miesto návštevy uveďte NITRU).

Ak bude prihlásený dostatočný počet detí (minimálne 12), budú tréningy bývať v telocvični školy v utorok od 15:00 do 16:00 h a v piatok od 13:30 do 14:30 h. O začiatku budete vopred informovaní.

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný