Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

DSC 0123Stridžie dni ani v našej škole nezostali bez povšimnutia. 18.12. 2017 sa vo večerných hodinách na sneme   stríg a bosorákov zišli strašidelné bytosti zo 4. ročníka. V úvode sa nám každý predstavil svojím obľúbeným kúzlom a tancom. Po vyčerpávajúcom čarovaní nasledovalo oddychové čítanie strašidelných príbehov „pri sviečke“. Aj strigy a bosoráci vedia spolupracovať, o čom nás presvedčili pri plnení úloh vyplývajúcich z prečítaného textu. Snem pokračoval hľadaním zašifrovaného odkazu. Vyhralo družstvo, ktorému sa podarilo nájsť všetky časti odkazu a rozšifrovať ich. Po 21.00 hod. odleteli aj posledné strigy zo snemu s prísahou stretnutia o rok.

Napísali: Ľ. Čurgaliová, J. Michaličková

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný