Úvod

DSC 1234Dňa 27. 10. 2015 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie na SOŠ veterinárnej v Nitre, kde v rámci projektu „Kariérne dni – Modernizácia vzdelávania v SOŠ veterinárnej v Nitre v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti“ im boli predstavené jednotlivé študijné odbory: Agropodnikanie a Veterinárne zdravotníctvo a hygiena. Žiaci si mohli pozrieť biologické, chemické i veterinárne laboratória, rôzne učebne, ale i stredisko odbornej praxe pri SOŠ veterinárnej. Jej súčasťou je školská voliéra, ktorá zabezpečuje ustajňovacie priestory pre všetky chované zvieratá, školská záhrada a strediská mechanizácie, ktoré zabezpečujú včasné vykonávanie mechanizačných prác.

Napísala D. Gáliková