Úvod

 

20151005 130813

V rámci národného projektu „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“, dňa 5.10.2015 na našej škole prebehla realizácia overovacej fázy aktivity 2.1 „Nové formy prípravy ZŠ na povolanie“ pod názvom „Pozrite, čo dokážeme“ v rámci predmetu Technika. Do tejto aktivity boli zapojený žiaci VIII. triedy po vedením pani učiteľky Mgr. Tatiany Liptákovej. Cieľom národného projektu, do ktorého je zapojená aj naša škola, je odborným vzdelávaním a prípravou rozvíjať pracovné zručnosti a talent našich žiakov.

Napísala T. Liptáková