Úvod

SAM 2825

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka mali možnosť zdokonaliť si svoje korčuliarske schopnosti. Tento školský rok  sa 44 školákov  venovalo  in line korčuľovaniu. V sprievode  pani učiteľky Mgr. Ľ. Čurgaliovej a Mgr. M. Pauerovej sa žiaci  na ôsmich hodinách korčuľovali, zabávali  sa a súťažili pod vedením odborných trénerov  z Krasoklubu mesta Nitra. Žiaci boli rozdelení do niekoľkých skupín podľa ich korčuliarskych schopností. Dievčatá sa naučili krasokorčuliarske figúry a chlapci privoňali hokejovému tréningu. V závere boli všetci za svoju snahu odmenení diplomom a medailou, ktorá im bude pripomínať ich korčuliarske danosti.

Napísala M. Pauerová.