Úvod

62364557 2268658706717637 1702176941919961088 nAbsencia teoretických vedomostí, nedostatok praktických zručností, nedisciplinovanosť, nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky, často vedie k dopravným nehodám. Deťom kladieme často otázku: Prečo musíme dodržiavať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke? Čo je to bezpečné správanie? Nútime ich zamýšľať sa nad dôležitosťou dodržiavania dopravných predpisov, ochrany vlastného zdravia, aj zdravia ostatných. Dopravnú výchovu deťom pr ibližuj eme prostredníctvom hier, zábavných činností a aktivít, riekaniek, básní, piesní, pohybových hier. Nenásilnou, hravou formou ich tak oboznamujeme so základnými pravidlami cestnej premávky, ktoré potrebujú vedieť ako chodci, spolujazdci, kolobežkári. Získajú prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich striehne v cestnej doprave, ako sa mu možno vyvarovať . Autor:Silvia Barbíriková