Úvod

Screenshot 2019 05 08 Divadlo Nová scéna Bratislava PUNK ROCKŽiaci VIII. a IX. triedy navštívili 8. marca 2019 divadlo Nová scéna v Bratislave. Cieľom exkurzie bolo divadelné predstavenie Punk Rock. Je to hra známeho britského autora školskej drámy Simona Stephensa, ktorá veľmi prirodzeným a mladému divákovi blízkym jazykom hovorí o tolerancii a násilí. Príbeh inšpirovaný súčasnou dobou, hlavní predstavitelia vystavení nástrahám každodenného života, ich veľmi oslovil. Riešili sa témy ako násilie, šikanovanie, vzťahy, odmietanie, bezohľadnosť, samota, nepochopenie.... Po predstavení nasledovala diskusia so psychológom, v ktorej boli zodpovedané otázky týkajúce sa násilia páchaného na deťoch.