Úvod

IMG 20190506 13482411. apríl je Deň narcisov. Ulice miest a obcí zaplavia v tento deň žlté narcisy. Našu školu v danom období zaplavili knihy od Gabriely Futovej – O Bezvláske. Jej prečítaním vyjadrili naši žiaci podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. A prečo sme zvolili práve túto knihu? Spisovateľka Gabika bezvlásková Futová sa jedného dňa dozvedela, že je vážne chorá. Vlasy jej vypadali a spisovateľka ostala bez vlasov. Myslíte, že ju to trápilo? Vôbec! Spomenula si na deti, ktoré statočne čelia chorobe. Rozhodla sa podporiť ich napísaním rozprávky. Aj my všetci môžeme podporiť ľudí, ktorí to potrebujú. Ako? Úsmevom, pochopením, podporou, podaním pomocnej ruky,.... Nie je podstatné, kto má aké vlasy, aké nohy a aké uši. Podstatné je, kto má aké SRDCE.

Pani spisovateľku sme oslovili a naša aktivita ju natoľko zaujala, že sa rozhodla s nami stráviť jedno júnové predpoludnie. Tešíme sa na jej návštevu.