Úvod

burzaknihV týždni od 10. 12. do 14.12. 2018 sa chodba našej školy zmenila na knižný veľtrh. Výborne sa osvedčili členovia žiackeho parlamentu v úlohe predajcov, ktorým touto cestou ďakujeme. Výber kníh bol naozaj pestrý a vybrať si mohli všetky vekové kategórie. Knižný veľtrh bol bohato zásobený vďaka štedrosti žiakov a ich rodičov niektorých tried. Získaná suma 259,-€ bude použitá na nákup nových kníh do školskej knižnice. ĎAKUJEME všetkým, ktorým nie je ľahostajné vzdelávanie našich detí. Žiaci si budú môcť vypožičať nové knihy zo školskej knižnice v roku 2019.

M. Pauerová, J. Michaličková