Úvod

20180525 092947Na hodinách prvouky sa druháci oboznamujú so svojou obcou. Aby sme sa nevenovali len teoretickým vedomostiam, vybrali sme sa na návštevu Obecného úradu v Golianove. Pán starosta Mgr. Ľuboš Kolárik nás prijal a oboznámil žiakov podrobnejšie s náplňou práce vyplývajúcej z jeho funkcie. Taktiež nás previedol všetkými miestnosťami obecného úradu. Nevynechal ani sobášnu miestnosť a žiaci mali možnosť nahliadnuť do knihy, kde sa zapisujú novorodenci. Pán starosta prehliadku ukončil ako správny hostiteľ a žiaci neodišli s prázdnymi rukami. Pri ďalšom oboznamovaní sa s históriou obce im bude určite nápomocná kniha o Golianove, ktorú žiakom daroval pán starosta spolu s drobnou maškrtou. Z obecného úradu naše kroky viedli do požiarnej zbrojnice. Tam nás dobrovoľní hasiči podrobnejšie oboznámili s ich prácou, vybavením aj súťažami. V závere žiakov previezli na hasičskom aute. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu a pomoc pri realizácii.

Mgr. Martina Pauerová