Úvod

danielle nicieMarcela PinheiroAj tento rok sa naša škola zapojila do projektu EDUCATE SLOVAKIA pod záštitou organizácie Aiesec. V týždni od 12.2. - 16.2.2018 budú na našej škole pôsobiť na hodinách anglického jazykav 2. - 9. ročníku 2 stážistky, Danielle z Nového Zélandu a Marcela z Brazílie. Vyučovacie hodiny budú zamerané na témy ako: spoznaj mňa a moju krajinu, tradície krajiny, umenie krajiny, problémy vo svete, každý je iný, medzikultúrna komunikácia a ďalšie. 

 
Mgr. D. Valentová
https://youtu.be/zMO_jlox6tc
https://youtu.be/xhWdkdSxnPE