Základná škola:

Trieda Pedagóg
I. PaedDr. Antónia Krištofíková
II. Mgr. Ľubica Čurgaliová
III. Mgr. Dana Kmetová
IV. Mgr. Martina Pauerová
V. Mgr. Natália Mikulová
VI. Ing. Jozef Ďurina
VII. Mgr. Martin Záhorský
VIII. Mgr. Tatiana Liptáková
IX. Mgr. Adrián Války

 

Materská škola:

Trieda Triedny učiteľ
Učiteľ
I. Dana Rajnerová Laura Valachová
II. Mgr. Jana Valachová Mgr. Barbara Mikulášiková
III. Silvia Barbiríková Mgr. Martina Kozárová

 

Školský klub detí:

Oddelenie Pedagóg
1. Mgr. Alexandra Hargašová
2. Monika Karabinošová
3. Mgr. Martin Záhorský