SADZOBNÍK POPLATKOV ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

VYSTAVENIE DUPLIKÁTU ČITATEĽSKÉHO PREUKAZU               0,50€ 
POŠKODENIE ČIAROVÉHO KÓDU 1,00€
POŠKODENIE KNIHY (obal, väzba, strany, tekutina, jedlo) 4,00€
STRATA KNIHY hodnota novej knihy/zakúpenie novej knihy

 

 POPLATKY ZA NEDODRŽANIE VÝPOŽIČNEJ LEHOTY:

1. upomienka bez poplatku
2. upomienka 1,00€/titul
3. Riaditeľská upomienka                                    3,00€/titul