Školská knižnica otvorená vo štvrtok od 13:00 do 14:00.