pdf  Štatút žiackeho parlamentu
 pdf Plán činností žiackeho parlamentu
 pdf Pomoc žiackeho parlamentu pri aktiách školy